Om Y-Camp

Træet i vores logo symboliserer de unges mangfoldighed og alsidige muligheder for egen og fælles vækstpotentiale.

Y-Camp står for Youth-Camp og består af lokale unge mellem 15 og 29 år, der på tværs af bopæl og køn – sammen – og i tidsbegrænsede ansættelser, brobygger til det lokale arbejdsmarked.  

Udgangspunkt for vores socialøkonomiske virksomhed, er på den ene side en generel mangel på lokale fritidsjobs og på den anden side et ønske om at skabe netværk unge imellem, der sammen etablerer integrerende, udviklende og ikke mindst holdbare løsninger for og med virksomhederne.

Med afsæt i en boligsocial fritidsjobindsats i Kalundborg, blev tanken om at være proaktiv og skabe en brobyggende og integrerende fritidsjobindsats omsat til handling.

Y-Camp er en udviklings-camp, hvor lokale unge i løbet af deres fritidsjob-ansættelse deltager i kombinerede undervisningsforløb samtidig med de indgår i forpligtende arbejdsforhold som fritidsjobbere. Sammen med en makker løses opgaver hos en bred vifte af virksomhedstyper og herved skabes en tidlig tilknytning til og forståelse for arbejdsmarkedet og ikke mindst en grundlæggende forståelse for de lokale virksomheders opbygning, regelsæt, forventninger og forskellighed.

Rigtig mange virksomheder og forretninger oplever, at de ikke har timer nok til reelle fritidsjobansættelser eller har tid/ressourcer nok til opfølgning og agere som mentorer for de unge. Derfor brobygger Y-Camp ved at ansættelsen sker gennem Y-Camp og den optjente overenskomstbaserede løn udbetales gennem Y-Camp.

Sammen med de store virksomheder og små forretninger struktureres timerne ved at samle ”de løse opgaver” til nye innovative fritidsjob på timebasis. Der er kun tale om nye fritidsjobs og alle aftaler følger overenskomsterne på området.

Virksomheder og forretninger får herved løst en mangfoldighed af løse opgaver, er med til at skabe nye fritidsjob – indgår i netværksskabende relationer til de unge og slipper for det administrative arbejde ved blot at betale den faktura de opkræves for det udførte arbejde.

Y-Camp har engagerede voksne tilknyttet, der med deres egen arbejdsmarkedserfaring agerer som mentorer, der forventningsafstemmer og kvalitetssikrer opgaveløsningen. Når den nødvendige ekspertise i opgaveløsningen er opnået, løser de unge opgaverne selv med en løbende afstemning til virksomhederne.

Y-Camp er en registreret socialøkonomisk virksomhed og agerer på lige arbejdsmarkedsvilkår. Virksomhedens overskud går udelukkende til nye arbejdsmarkedsrettede aktiviteter til gavn for vores lokale unge!    

Ansættelserne er tidsbegrænsede, forpligtende og værdiskabende
 

   Virksomhedens delmål:          

 • At Unge ansat i Y-Camp efter endt deltagelse, har øget deres arbejdsfærdigheder væsentligt, herunder deres kendskab til de grundlæggende normer og spilleregler der gælder på arbejdsmarkedet. 
 • At virksomheden i sin arbejdsmarkedsrettede tilgang, motiverer til en øget bevidsthed og forståelse hos de unge for en innovativ og løsningsfokuseret tilgang, når det gælder jobsøgning og jobskabelse. 
 • At de unge i Innovationsgruppen efter endt deltagelse vejledes og støttes i samarbejde med Erhvervsrådet og andre eksterne samarbejdspartnere ved ønske om at udleve deres iværksætterdrøm. 
 • At de unge i Serviceteamet i ansættelsesperioden vejledning og modtager undervisning i basale redskaber som opsætning af et cv og i udfærdigelse af målrettede ansøgninger.
 • At de Unges familier helt naturligt inddrages undervejs i forløbet. 
 • At de Unge får etableret nye netværk på tværs af etnicitet og bopæl i kommunen. 
 • At indsatsen fokuserer på både kompetenceudvikling (faglige, personlige og sociale) og understøtter ønsket om iværksætteri og/eller adgang til fritidsjob. 

Unge delmål:

 • Styrkelse af egne ressourcer, evner og idéer.
 • Styrkelse af egne kompetencer som udviklere og iværksættere.
 • Styrkelse af eget initiativ og udnyttelse af evt. eget netværk.
 • Styrkelse af egen deltagelse, indflydelse og medbestemmelse.
 • Styrke eget selvværd og forme et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet – at se muligheder!

        Læs mere om Y-Camp ved at klikke dig frem i menuen – du er også altid velkommen til at ringe eller skrive for mere information         – eller et godt tilbud 😊

Bedste hilsner fra os alle i Y-Camp