Medlem privat

Tak, fordi du vil støtte!

Et medlemskab som privat – betyder et ”JA” til ungdommen og hurtigere arbejdsmarkedstilknytning!

Når du siger ”JA TAK” til et medlemskab, øger du Y-Camp’s muligheder for at investere i undervisnings- og udviklingsprojekter, der giver lokale unge fritidsjobbere en hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det siger vi dig MANGE TAK for!

Som socialøkonomisk virksomhed, er vi uafhængige af det offentlige. Det er derfor afgørende for os, at få dig som medlem til at være en aktiv medspiller i Y-Camp – både via dit medlemskab og som frivillig! 

Som aktivt medlem er du med til at sætte Y-Camp på dagsordenen, og jo mere omtale vi får og muligheder vi sammen ser, jo mere kan vi påvirke omgivelserne og derved skabe flere fritidsjob og udvikle tilbud, der er brobyggende, integrerende og fastholdende!      

Skulle du udover dit medlemsskab få lyst til at fungere som frivillig, kan du vælge at investere 2-3 timer om ugen i at følges med nogle unge i en virksomhed, hvor du som rollemodel og med dine egne erfaringer i rygsækken fungerer som sparringspartner og som ”kvalitetssikring” for virksomheden og derved er med til at sikre en god brobygning.

Arbejdsmarkedet gør noget andet og mere end det, skolen, jobcentret, kommunen eller forældre kan!

Som frivillig følges du med de unge indenfor til en reel virkelighed, hvor den unges indsats afspejles som meningsfuld og betydningsfuld for både virksomhed og ansatte. Du vil opleve, hvordan de unge blomstrer op, når de mødes med tillid til deres kompetencer, deres personlige egenskaber og tilgang til opgaveløsningen – og med dig som rollemodel i ryggen!

En undersøgelse fra CEFU (Center for Ungdomsforskning) viser rent faktisk, at mange unges frafald fra uddannelse skyldes, at de ikke ved, hvad de selv vil og kan, eller at de mistrives i deres hverdag. Det kan du som frivillig og rollemodel være med til at ændre på.

Både som medlem og som frivillig spiller du derfor en afgørende rolle og er en vigtig partner, når unge skal videre i uddannelse eller job. 

TAK!

Vi takker dig for dit medlemskab og inviterer dig til mere end gerne at tage kontakt til os med spørgsmål, ideer eller konkrete ønsker!

På vegne af bestyrelsen og alle nuværende og kommende unge tilknyttet Y-Camp,

Henrik Lykke

Formand og Stifter