Medlem virksomhed

Tak, fordi du vil støtte!

Et medlemskab som virksomhed – en afgørende rolle!

Når du og din virksomhed siger ”JA TAK” til et medlemskab, kan vi forme projektideer til konkrete handlinger og indkøb og dermed skabe flere innovative lokale fritidsjobs.

Det siger vi dig MANGE TAK for!

Som socialøkonomisk virksomhed er vi uafhængige af det offentlige. Det er derfor afgørende for os, at få dig som medlem til at være en aktiv medspiller i Y-Camp – både via dit medlemskab – men også som samarbejdspartner!  

Som aktiv virksomhed og medlem er I med til at sætte Y-Camp på dagsordenen og jo mere omtale og muligheder vi sammen ser, jo flere muligheder kan vi tilbyde de unge i deres bestræbelser på en tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Som virksomhed giver I de unge mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og gør noget andet og mere end det, skolen, jobcentret, kommunen eller forældre kan!

I inviterer de unge indenfor til en reel virkelighed, hvor den unges indsats afspejles som meningsfuld og betydningsfuld for både virksomhed og ansatte. I oplever de unge blomstre op, når I møder dem med tillid til deres kompetencer, deres personlige egenskaber og tilgang til opgaveløsningen.

En undersøgelse fra CEFU (Center for Ungdomsforskning) viser, at mange unges frafald fra uddannelse skyldes, at de ikke ved, hvad de selv vil og kan eller at de mistrives i deres hverdag. Det kan I som virksomhed være med til at ændre på.

Som virksomhed spiller I derfor en afgørende rolle og er en vigtig partner, når unge skal videre i uddannelse eller job.

Som medlem af Y-Camp får I som virksomhed highlightet jeres navn på vores hjemmeside og i en målrettet artikel samt har 1 gang årligt råderet over 2 unge til en bilvask, der evt. kunne udloddes blandt firmaets ansatte.    

TAK!

Vi takker jer for medlemskabet og inviterer jer til mere end gerne at tage kontakt til os med spørgsmål, ideer eller konkrete ønsker!

På vegne af bestyrelsen og alle nuværende og kommende unge tilknyttet Y-Camp,

Henrik Lykke

Formand og Stifter