CITYFORUM

Y´Camp tænker innovativt og vores aktiviteter spænder derfor fra opgaveløsninger hos en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere og private aktører i hele kommunen, til vores egne inhouse aktiviteter og jobskabelse i vores centralt placerede domicil i midtbyen, kaldet Y´Camp Cityforum.

Y´Camp Cityforum er et nytænkende og tværgående samarbejde mellem Y´Camp og Kalundborg Turistforening med fokus på at skabe et centralt oplevelses-/aktivitets- og formidlingsmiljø for lokale og besøgende i byen.

Herudover har vi i huset socialvenlige samarbejdspartnere, der understøtter Y´Camps arbejde med frivilligtimer og ikke mindst deres ekspertise.

Formålet med Y´Camp Cityforum er, at unge ansat i Y´Camp kan tilegne sig kompetencer lige fra vidensformidling, kundebetjening, indkøb og bogholderi til salg, indretning, aktivitetsplanlægning og tilmed blive rigtig barista!

Y´Camp Cityforum består nemlig af:

Vores egen butik “Thumbs up” med lokale og landsdækkende kvalitetsvarer samt unika. Varerne kommer fra socialvenlige og miljøbevidste virksomheder fra hele landet, der ligeledes på hver deres måde skaber positiv social forandring i deres lokalmiljø.

En integreret turistinspiration til formidling af områdets seværdigheder og tilbud. Turistforeningens frivillige ambassadører tager sig sammen med de unge af besøgende i byen, hjælper til i butikken og underviser de unge i formidling og lokalkendskab.

Vores baggårdscafe ”Baggården” hvor vi har ansat unge fra udlandet, der studerer på byens videregående uddannelser, der herved både tjener til deres studier, bliver integreret i lokalsamfundet, skaber netværk og sammen med vores øvrige unge bliver uddannet til barista, laver brætspil og løbende finder på nye aktiviteter – vi ses!

Y´Camp Cityforum har også fokus på verdensmålene og vi arbejder aktivt omkring mål nr. 8, 10 og 12. Vi driver forretning på markedsvilkår med det formål – igennem vores virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål!

Vi tager socialt ansvar og skaber bl.a. in-house jobs til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Vi samarbejder med de unges familier på at mindske den negative sociale arv og bekæmper ulighed i forhold til etnisk baggrund

Vi samarbejder med landsdækkende aktører samt kunsthåndværkere med fokus på re-use, upcycling og recycling af materialer som glas, ler og tekstiler m.m.

Kom forbi og få en snak om socialøkonomi, unge og jobskabelse og om hvordan vi sammen kan skabe endnu flere gode aktiviteter og tilbud til unge i Kalundborg

VI SKABER SAMMEN!